ICT tool

IO1 składa się z platformy online służącej do oceny poziomu wiedzy po szkoleniu.

Ta platforma internetowa jest narzędziem ICT opracowanym w celu oceny, niemalże w czasie rzeczywistym, jakości szkoleń związanych z nauką.

Narzędzie zawiera:

  • kwestionariusz socjodemograficzny,
  • kwestionariusz dotyczący przekonań, wiedzy, percepcji i zaufania do czterech tematów projektu.
  • sekcję poświęconą zaufaniu do różnych źródeł informacji.

Narzędzie ICT zarejestruje wszystkie odpowiedzi użytkowników, co pozwoli na szybką analizę odpowiedzi. Nauczyciele, badacze, wykładowcy i mówcy będą mogli korzystać z tej platformy, aby:

  • analizować zmianę stanu wiedzy, spostrzeżeń, przekonań i zaufania po sesji szkoleniowej (rozmowa, lekcja, wydarzenie…),
  • ocenić obecny stan wiedzy ich odbiorców
  • porównywać wyniki studentów lub odbiorców.

Platforma ta może zatem przyspieszyć cykl doskonalenia szkoleń związanych z alfabetyzacją naukową, umożliwiając wprowadzanie zmian w rekordowym czasie.

Platforma będzie dostępna bezpłatnie w 6 językach (angielskim, hiszpańskim, niemieckim, włoskim, polskim, słowackim) i będzie dostosowana do potrzeb nauczycieli i naukowców.