Partners

UVEG

Universitat de València (UVEG) został założony w 1499 r. i początkowo kształcił w dziedzinach medycyny, nauk humanistycznych, teologii i prawa. Obecnie jest to nowoczesny uniwersytet europejski oferujący naukę w niemal każdej dziedzinie wiedzy. Biorąc pod uwagę szeroki zakres dostępnych badań, a także jego humanistyczny wymiar, jest on obecnie jednym z największych, najstarszych i najbardziej zróżnicowanych uniwersytetów w Hiszpanii.

Uniwersytet ma 45 800 studentów i 8600 kursantów studiów podyplomowych. W trzech kampusach (Blasco Ibañez, Burjassot-Paterna i Els Tarongers), 90 departamentach, 17 instytutach i innych jednostkach badawczych jest ponad 3300 wykładowców oraz pracowników naukowych, wspieranych przez ponad 1700 pracowników administracyjnych. Jego biblioteki mieszczą około 1,5 miliona książek i subskrypcje ponad 26 000 czasopism oraz zapewniają 4300 miejsc do czytania dla prawie 60 000 użytkowników. Wraz z zasobami ludzkimi, jego powierzchnia oraz najnowocześniejsze wyposażenie obiektów wchodzących w skład Uniwersytetu gwarantują wysoką jakość szerokiej oferty naukowej i technologicznej.

Universitat de València ma doświadczenie w opracowywaniu i zarządzaniu ponad 150 projektami europejskimi, w tym RTD European (I-VII) Framework Programmes, HORIZON 2020, Lifelong Learning Programme (Erasmus, Socrates, Leonardo) oraz Erasmus+, uczestnicząc zarówno jako koordynator, jak i instytucja partnerska.

Obszary badawcze zespołu UVEG ScienceFlows koncentrują się na wiedzy społeczeństwa w zakresie nauk, percepcji społecznych, upowszechnianiu, kwestiach związanych z historią, a także współczesnej kulturze.

FYG

Instalofi Levante S.L. (FyG Consultores) jest hiszpańskim prywatnym przedsiębiorstwem szkoleniowym, pionierem we współtworzeniu z firmami, dorosłymi i młodymi ludźmi innowacyjnych programów szkoleniowych. Niektóre ze szkoleń dotyczą tworzenia przedsiębiorstw, podstawowych umiejętności na potrzeby rynku pracy; umiejętności czytania, pisania, liczenia, przedsiębiorczości i umiejętności miękkości, czy twardych.

FyG specjalizuje się w rozwoju biznesu i innowacyjnych rozwiązaniach związanych między innymi z dostarczaniem szkoleń dla MŚP, przedsiębiorców i firm rozpoczynających działalność. Założona w 2001 roku firma FyG działa na rynku międzynarodowym, pomagając firmom definiować strategie, które pozwalają im rozwijać się na rynkach zagranicznych. FyG działa również aktywnie jako firma edukacyjna i szkoleniowa promująca i wzmacniająca rozwój osób dorosłych i grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

W ostatnich latach firma FyG uczestniczyła w szeregu europejskich projektów współpracy międzynarodowej w ramach programu Erasmus + i COSME, które dotyczyły tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw, umiejętności na potrzeby zatrudnienia, zarządzania, szkoleń startupów, internacjonalizacji, grywalizacji i innowacji w zakresie szkoleń dla przedsiębiorców. Obecnie FYG współpracuje z wieloma podmiotami gospodarczymi, zarówno publicznymi, jak i prywatnymi.

OBSERVA

Observa Science in Society to niezależny prawnie uznany ośrodek badawczy, działający na zasadach non-profit, promujący badania i debatę na temat interakcji między nauką, technologią i społeczeństwem, w celu stymulowania dialogu między naukowcami, decydentami i obywatelami.

Działania Observa są nadzorowane przez międzynarodowy i interdyscyplinarny komitet naukowy.

Ich działania koncentrują się na trzech głównych obszarach: Komunikacji Naukowej; Badaniach i Polityce Innowacyjności; Naukach Ścisłych, Inicjatywach Obywatelskich i Nowych Technologiach.

Observa należy do głównych międzynarodowych sieci aktywnie zaangażowanych w sprawy nauki w społeczeństwie, w tym ESCoNet (European Science Communicators Training Network), Science and the City, MACOSPOL (Mapping Controversies On Science for POLitics) oraz grupy instytucji koordynowanych przez Londyńską Szkołę Ekonomii i Nauk Politycznych, która monitoruje światowe trendy w postrzeganiu nauki i technologii przez społeczeństwo i media.

Website: www.observa.it

Danmar Computers

Danmar Computers Sp. z o.o. jest prywatną firmą działającą w obszarze Technologii Informacyjnych, także oferującą szkolenia zawodowe w tym zakresie. Danmar Computers posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu nowoczesnych stron internetowych oraz aplikacji mobilnych, wykorzystywanych główne w celach edukacyjnych. Pracownicy firmy mają doświadczenie w pracy nad projektami europejskimi, w tym w prowadzeniu badań i opracowywaniu materiałów szkoleniowych dostosowanych do potrzeb użytkowników. W przeciągu 15 lat działalności, Danmar Computers uczestniczył w realizacji ponad 50 projektów w ramach programów Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress i obecnie Erasmus+.

W wielu projektach, firma Danmar Computers odpowiedzialna była za opracowanie i koordynowanie strategią upowszechniania. Firma jest autorem i dostawcą systemu do zarządzania projektami europejskimi AdminProject (adminproject.eu), często używanym w projektach. Działalność firmy oparta jest na dobrze ugruntowanej sieci współpracy z podmiotami krajowymi, w tym organizacjami szkoleniowo-doradczymi, szkołami, uniwersytetami, instytucjami publicznymi oraz firmami z sektora prywatnego, a także zagranicznymi – partnerami z różnych krajów UE. Misją Danmar Computers jest promocja uczenia się przez całe życie i zapewnienie każdemu równego dostępu do edukacji za pomocą nowoczesnych technologii.

TRUNI

Trnava University to nowoczesny uniwersytet o długiej tradycji i wspaniałym dziedzictwie. Uniwersytet w Trnavie, założony w XVII wieku, od początku swojego istnienia oferował kształcenie studentom wielu narodów i odegrał ważną rolę w historii Europy Środkowej, znacząco przyczyniając się do rozwoju europejskiej edukacji i kultury. Trnava była pierwszym miastem na terytorium dzisiejszej Słowacji, które w 1238 r. otrzymało od króla węgierskiego Belo IV przywileje wolnego miasta królewskiego. 142 lata istnienia pierwszego wszechstronnego uniwersytetu w wieloetnicznym Królestwie Węgier reprezentuje złoty rozdział w historii miasta.

Trnava University wznowił swoją działalność w Trnawie w 1992 roku. Obecnie jest to uniwersytet publiczny z pięcioma wydziałami. Jako pierwszy powstał Wydział Filozofii i Sztuki, który z czasem przekształcił się w dobrze znaną Instytucję naukową i edukacyjną, w której łączy się tradycję i nowe podejścia do nauki. Podstawową misją Wydziału Filozofii i Sztuki, składającej się z dziewięciu instytucji, jest zapewnienie edukacji uniwersyteckiej w dziedzinie nauk filozoficznych, humanistycznych i społecznych oraz sztuki. Celem Wydziału jest przygotowanie specjalistów z zakresu archeologii klasycznej, języków klasycznych, studiów kognitywnych, etyki, historii, historii sztuki i kultury, filozofii, nauk politycznych, psychologii i socjologii. System studiów uniwersyteckich składa się z programów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Uniwersytet w Trnavie aktywnie uczestniczy w procesie bolońskim, a Wydział Filozofii współpracuje z różnymi instytucjami ze wszystkich części świata.

KIT

Karlsruhe Institute of Technology (KIT) łączy tradycje renomowanego uniwersytetu technicznego i dużej instytucji badawczej w ramach Stowarzyszenia Helmholtza. Został założony w 2009 r. przez połączenie dwóch poprzednich instytucji, Politechniki (założonej w 1825 r.), a później Uniwersytetu w Karlsruhe oraz Karlsruhe Research Center, założonego w 1956 r. Zatrudniający ponad 9 000 pracowników z rocznym budżetem w wysokości około 785 mln EUR , KIT jest jedną z największych instytucji badawczo-edukacyjnych na świecie. Prym wiodą tutaj nauki inżynieryjne, przyrodnicze, humanistyczne i społeczne. W interdyscyplinarnych interakcjach naukowcy z tych dyscyplin badają tematy od podstaw do możliwości zastosowania i od rozwoju nowych technologii do odzwierciedlenia relacji między człowiekiem a technologią. KIT przyjmuje odpowiedzialność za wkład w zrównoważone rozwiązywanie wielkich wyzwań, przed którymi stoi dzisiejsze społeczeństwo, przemysł i środowisko.

Departament Komunikacji Naukowej w KIT ​​prowadzi kilka, często interdyscyplinarnych i transdyscyplinarnych projektów badawczych w dziedzinie komunikacji naukowej za pomocą kilku metod empirycznych (np. obserwacji). Departament inicjuje również innowacyjne projekty w celu zbadania i oceny nowych sposobów wdrażania lub oceny komunikacji naukowej. Jest odpowiedzialny za licencjaty oraz program magisterski w dziedzinie komunikacji naukowej.

ICS

The Institute of Social Sciences of the University of Lisbon

Institute of Social Sciences of the University of Lisbon (ICS) jest multidyscyplinarną instytucją uniwersytecką, która specjalizuje się w naukach o współczesnych społeczeństwach. Trzy główne obszary działalności ICS to: 1. Badania naukowe, publikowane w uznanych czasopismach i podręcznikach oraz upowszechniane za pośrednictwem Internetu i na spotkaniach naukowych; 2. Studia podyplomowe, ściśle związane z obszarami badawczymi Instytutu, realizowanymi projektami i międzynarodowymi sieciami współpracy; 3. Współpraca, w szczególności za pośrednictwem Instytutów działających w obszarze badań społeczeństwa portugalskiego i badań mających wpływ na politykę publiczną; ponadto prowadzenie badań zleconych przez instytucje prywatne i publiczne. ICS podejmuje również działania upowszechniania wiedzy naukowej wśród odbiorców nieakademickich.

Działania te są wynikiem współpracy między naukowcami z różnych dziedzin (antropologii społecznej i kulturowej, ekonomii, historii, geografii ludzkiej, nauk politycznych, psychologii społecznej i socjologii), podzielonych na 7 grup badawczych: imperia, kolonializm i społeczeństwa postkolonialne; środowisko naturalne , terytorium i społeczeństwo; tożsamości, kultury, słabości społeczne; przebieg życia, nierówność i solidarność: praktyki i polityki; władza, społeczeństwo i globalizacja; reżimy i instytucje polityczne; postawy i zachowania społeczno-polityczne.