ICT tool

IO1 pozostáva z online platformy na posúdenie vedeckej gramotnosti po školení.

Táto online platforma je IKT nástroj vyvinutý na hodnotenie kvality vedeckých školení v reálnom čase.

Nástroj obsahuje:

  • sociodemografický dotazník
  • dotazník o presvedčeniach, poznatkoch, vnímaní a dôvere v štyri témy projektu.
  • časť venovaná dôvere v rôzne informačné zdroje.

Nástroj IKT zaznamená všetky odpovede používateľov, čo umožní rýchlu analýzu odpovedí. Učitelia, vedci, prednášajúci a rečníci budú môcť túto platformu používať na:

  • analyzovanie zmien poznatkov, vnímanie, presvedčení a dôvery po školení (diskusia, prednáška, podujatie …),
  • vyhodnotenie súčasného stavu ich publika
  • porovnávanie vzoriek študentov alebo publika.

Táto platforma tak môže urýchliť cyklus zlepšovania školení súvisiacich s prírodovednou gramotnosťou, čo umožňuje zavádzať zmeny v rekordnom čase.

Platforma bude k dispozícii na bezplatné stiahnutie v 6 jazykoch (angličtina, španielčina, nemčina, taliančina, poľština a slovenčina) a bude ju možné prispôsobiť potrebám pedagógov a výskumných pracovníkov.