O projekcie

Promowanie demokratycznej Unii Europejskiej wymaga również promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego, gdzie obywatele mają znaczący udział w procesach politycznych. Jednym z celów projektu jest poznanie przekonań i poglądów społeczeństwa na zagadnienia naukowe o dużym znaczeniu na poziomie UE. Te konsultacje i uczestnictwo w nich studentów UE, pozwala uwzględnić ich opinie przy projektowaniu kampanii lub programów w dziedzinie zdrowia publicznego lub środowiska.


Głównym celem projektu jest opracowanie narzędzia do oceny początkowej wiedzy studentów europejskich jak również ich przekonań na różne tematy naukowe. Aby poznać źródła przekonań i opinii na tematy takie jak zmiany klimatu, żywność modyfikowana genetycznie lub medycyna alternatywna, przeprowadzonych zostanie pięć konsultacji w krajach partnerskich, badając w sumie 500 studentów. Będzie to próba reprezentatywna, pozwalająca na formułowanie wiążących opinii o potencjalnie istotnych kwestiach dla przyszłości Unii Europejskiej.W ramach projektu zostaną wypracowane następujące rezultaty:

Wskaźniki

Zestaw standardowych wskaźników pomocnych przy prezentowaniu wyników