Platforma online

Twój kod bezpieczeństwa kwestionariusza jest pokazany poniżej:
ckicdxmli0001qc23fevfseah
Proszę przechowywać go w bezpiecznym miejscu, ponieważ bez tego kodu NIE będzie można uzyskać dostępu do kwestionariusza!
Your password, along with the security code will allow you to manage your questionnaire.
Liczba kodów określa liczbę „pól” kwestionariusza, która jest maksymalną liczbą respondentów.
You need to select at least one part. Your selection will be used in both phases of the questionnaire.