O projekte

Podpora demokratickejšej Európskej únie si vyžaduje aj podporu aktívneho európskeho občianstva schopného podieľať sa na navrhovaní verejných politík. Jedným z cieľov projektu je participatívne hodnotenie pôvodu týchto presvedčení a spoločenské vnímanie vybraných vedeckých otázok na úrovni EÚ. Tieto konzultačné mechanizmy a mechanizmy participácie študentov umožňujú zohľadniť názory študentov EÚ pri navrhovaní kampaní alebo programov v oblasti verejného zdravia alebo životného prostredia.


Cieľom projektu je vyvinúť nástroj na zhodnotenie vstupných znalostí európskych študentov pri konfigurácii ich presvedčení a vnímania rôznych vedeckých tém a tiež zmien, ktorými prejdú počas projektu. S cieľom spoznať pôvod myšlienok a hodnôt študentov týkajúcich sa významných tém so spoločenským vplyvom, ako sú klimatická zmena, spotreba GMO potravín alebo alternatívne liečby sa uskutoční päť študentských konzultácií v piatich krajinách EÚ so 100 študentmi za každú krajinu. 500 študentov bude dobrovoľne reprezentovať svoje univerzity a poskytne svoj názor na získavanie poznatkov o presvedčeniach a vnímaní, ktoré majú vysokú hodnotu pre budúcu podobu EÚ.Z projektu budú vyvinuté nasledovné výstupy:

Indikátory

Štandardné indikátory pre spoločenské osvojenie vedy